แคตตาล็อกออนไลน์

ในแคตตาล็อกออนไลน์ของ HANSA-FLEX ท่านจะพบกับการแสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเราในภาษาของท่าน ที่ครอบคลุมและทันสมัย  ท่านสามารถใช้วิธีการค้นหาที่หลากหลาย และค้นหาสินค้าได้มากกว่า 80,000 รายการพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด ภาพถ่าย และภาพเขียนทางวิศวกรรม

 

แคตตาล็อกออนไลน์ของเราครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

 

·       เทคโนโลยีระบบท่อ

·       เทคโนโลยีการจับยึด

·       เทคโนโลยีท่ออ่อน

·       ส่วนประกอบไฮดรอลิก

·       ท่ออ่อนแบบโลหะ

·       ข้อต่อและบอลวาล์ว

·       เทคโนโลยีซีล

·       เทคโนโลยีการวัด

·       เทคโนโลยีอากาศอัด

·       เทคโนโลยีน้ำ

·       บริการของเหลว

·       การบำรุงรักษาและอุปกรณ์เสริม


·       เครื่องมือ

·       อุปกรณ์ในศูนย์บริการ